جنب سایت آموزش و توانمندسازی و سالن کنفرانس، فضایی به مساحت حدود 150 مترمربع برای پذیرایی شرکت‌کنندگان دوره ها و کارگاه های آموزشی و انجام کارگروهی تجهیز و راه اندازی شده است. در فرایند اصلاحات ساختمانی در این مکان آبدارخانه‌ای نیز در نظر گرفته شد و تجهیزات موردنیاز برای پذیرایی دوره‌های آموزشی برای آن فراهم شد.
 
کپی لینک کوتاه :