جنب سالن کنفرانس و سایت اطلاع‌رسانی، فضایی به مساحت حدود 60 مترمربع به‌منظور کارگاه گروه آموزشی کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشکده پیراپزشکی آماده سازی و تجهیز شد. دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بهره گیری از فضا، امکانات و خدمات مناسب کتابخانه ای در نظر دارد تا به مرکزی برای تربیت و آموزش دانشجویان در رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی تبدیل گردد. ازاین‌رو منابع و ابزارهای موردنیاز و فضای مناسبی برای آموزش دانشجویان و برگزاری کارگاه های کتابداری و اطلاع‌رسانی فراهم کرده است. کارگاه آموزشی کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی با ظرفیت 23 دستگاه رایانه و یک دستگاه تلویزیون 65 اینچ در اردیبهشت‌ماه سال 1397 تجهیز و آماده بهره‌برداری گردید. قرار گرفتن این کارگاه در کنار سایت اطلاع‌رسانی و سالن کنفرانس و کار گروهی کارکرد مناسبی را برای بهره‌برداری از آن در دوره های آموزشی مبتنی بر رایانه ایجاد کرده است.
 
 
کلاس آموزشی با یک دستگاه ویدئو پروژکتور و 15 عدد رایانه تجهیز شده و فضای مطلوبی برای برگزاری کلاس های آموزشی مرتبط با رایانه فراهم شده است. 
 
 
کپی لینک کوتاه :