مقدمه:
سالانه پژوهش های بسیاری در دنیا انجام می شود که از نتایج آنها به نحو شایسته ای بهره برداری نمی شود. در سطوح مختلف تصمیم‌گیری، از متخصصین بالینی تا سیاست‌گذاران و مدیران، برخی از تصمیم‌گیری‌ها بدون توجه به شواهد علمی موجود در سطح جهان صورت گرفته و یا در جریان استفاده از این شواهد به بومی سازی آنها توجه نشده و این در حالی است که تولید دانش و به کارگیری درست آن در صحنه عمل و تصمیم گیری ها بزرگترین سرمایه دولت ها و ملت ها است. محدودیت منابع موجب افزایش اهمیت انتقال دانش و تلاش برای بهره برداری از نتایج تحقیقات شده است. در دو دهه پیش محققان انتظار داشتند که یافته های پژوهشی را با انتشار در نشریات و مجلات مصوب و مورد تأیید و یا ارائه در کنفرانس ها با سایر محققان به اشتراک گذارند. در سال های اخیر، روش جدید و انرژی بخشی برای به اشتراک گذاری و استفاده از نتایج تحقیقات تحت عنوان ترجمان دانش ، انتقال و مبادله دانش مطرح شده است.
ترجمان داش و کاربست نتایج تحقیقات عبارت است از فرآیند تولید، تبادل و به کارگیری صحیح دانش از نظر اخلاقی که با ایجاد ارتباط میان پژوهشگران و مصرف کنندگان پژوهش‌ها، به ارائه محصولات، خدمات مؤثرتر و تقویت نظام های پژوهشی منجر می‌شود. در واقع، انتقال نتایج پژوهش ها به محل استفاده واقعی آن ها است. کاربست نتایج تحقیقاتی یکی از مفاهیمی است که با کاربرد دانش در بالین ارتباط نزدیک دارد و امروزه به کرات در مقالات علوم سلامت به چشم می‌ خورد. در پژوهش های پزشکی و مراقبت های سلامت، این مفهوم عبارت است از نیازسنجی، تولید دانش مؤثر، توجه به انواع مخاطبان، سنتز و ارزیابی دانش و نظارت بر استفاده مداوم.
 
هدف:
هدف ترجمان دانش و کاربست نتایج، که در ایران و سایر کشورها با عناوین متعددی شناخته می شود، انتقال دانش علمی به عرصه عمل است.
 
ویژگی ‌های اصلی ترجمان دانش و کاربست نتایج تحقیقات:
-تاکید بر کاربرد دانش تحقیقات در عمل
-مشارکت مداوم تولیدکنندگان و کاربران دانش
-تعاملی و غیر خطی بودن
 
پیامدهای کاربست نتایج تحقیقات:
-ارتقای سطح سلامت جامعه
-ارائه موثرتر خدمات سلامت
-بهبود عملکرد بالینی
-تقویت نظام مراقبت سلامت
 
مسئول ترجمان دانش و کاربست نتایج تحقیقات دانشگاه:

دکتر مرتضی عرب زوزنی

عضو هیئت علمی و استادیار سیاستگذاری سلامت

کارشناس ترجمان دانش و کاربست نتایج تحقیقات دانشگاه:

فائزه واحدی درمیان

کارشناس علوم کتابداری و اطلاع رسانی

تلفن داخلی: 1768

مستقیم: 32381768

ktec@bums.ac.ir

کپی لینک کوتاه :