به دلیل تعدد کاربران مرکز خدمات اطلاع‌رسانی، از همکاری کارشناسان مجرب برای مشاوره و ارائه خدمات اطلاع‌رسانی پزشکی به اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه در این بخش استفاده شد و بخش مشاوره و اطلاع‌رسانی پزشکی از مهرماه 1397 ارائه خدمات خود را به مرکز خدمات اطلاع‌رسانی منتقل کرد.
 
اهداف بخش مشاوره و اطلاع‌رسانی پزشکی عبارت است از:
مشاوره و آموزش استراتژی های بازیابی اطلاعات از پایگاه ها و منابع اطلاعاتی
مشاوره در مورد نحوه استناددهی صحیح به منابع
مشاوره استفاده از نرم‌افزار کتابخانه دیجیتال دانشگاه
برنامه ریزی و برگزاری کارگاه های آموزشی توانمندسازی پژوهشگران
ارتقای مهارت های سواد اطلاعاتی کاربران
مشاوره جهت انتخاب مجلات معتبر و شناسایی مجلات غیر معتبر و جعلی

 

خدمات تأمین مدرک در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند:
کلیه درخواست های متن کامل مقالات، پایان نامه ها، کتاب ها و ... پس از دریافت توسط کارشناس مشاوره و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه بررسی و جستجو می شود و نتایج درخواست ها و متن کامل مقالات، پایان نامه ها و کتاب ها در کوتاه ترین زمان ممکن به درخواست کنندگان ارسال می گردد.

مشابهت یابی و بررسی نگارشی و گرامری مقالات انگلیسی کاربران دانشگاه
 
برنامه مشاوره و اطلاع رسانی پزشکی کتابخانه مرکزی
شنبه تا چهارشنبه - ساعت 7:30 الی 15 
 
 ایام هفته  کارشناس مشاوره
 شنبه  خانم وجیهه موسوی دوست
 یکشنبه  خانم ام البنین امیری
 دوشنبه  خانم زینب خزاعی
 سه شنبه  خانم حلیمه صادقی
 چهارشنبه  خانم فائزه واحدی

کارشناس واحد مشاوره و اطلاع رسانی پزشکی در اولین فرصت و در ساعات اداری روزهای کاری کتابخانه به درخواست های رسیده پاسخ خواهد داد. ضمنا روزهای شنبه تا چهارشنبه نیز امکان ارائه خدمات به صورت حضوری وجود دارد. برای ارتباط با کارشناس مربوطه و تعیین وقت مشاوره حضوری می توانید با شماره 05632381752 تماس بگیرید.

بدیهی است ارتباط از طریق سرویس پست الکترونیک با آدرس lib.info@bums.ac.ir مطمئن ترین راه ارتباطی با واحد مشاوره و اطلاع رسانی پزشکی خواهد بود. 

 
 
کپی لینک کوتاه :