لیست کارگاه ها و همایش ها

 عنوان کارگاه

برگزار کننده

تاریخ

مدت (ساعت)

وضعیت

مستندات

کاربرد هوش مصنوعی در نگارش مقالات

کتابخانه مرکزی

12 تیر

2

برگزار شد

آشنایی با  نرم افزاهای رفرنس نویسی

کتابخانه مرکزی

7 تیر

2

برگزار شد

کاربرد هوش مصنوعی در نگارش مقالات

کتابخانه مرکزی

30 خرداد

2

برگزار شد

بازاریابی در کتابخانه های دانشگاهی

کتابخانه مرکزی

27 خرداد

2

برگزار شد

پایگاه های اطلاعاتی و موتورهای جستجو در علوم پزشکی

کتابخانه مرکزی

24 خرداد

2

برگزار شد

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی پابمد

کتابخانه مرکزی

21 خرداد

2

برگزار شد

مقاله خوانی طراحی برنامه آموزشی برای کتابدار بالینی

کتابخانه مرکزی

11 اردیبهشت

2

برگزار شد

کپی لینک کوتاه :