لیست کارگاه ها و همایش ها

 عنوان کارگاه

برگزار کننده

تاریخ

مدت (ساعت)

وضعیت

مستندات

کارگاه آشنایی با کتابخانه دیجیتال

کتابخانه دانشکده علوم پزشکی قاین

29 بهمن

2

برگزار شد

کارگاه آشنایی با نرم افزار مدیریت منابع EndNote

کتابخانه مرکزی

17 بهمن

2

برگزار شد

کارگاه آشنایی با پایگاه اطلاعاتی ClinicalKey

کتابخانه بیمارستان امام رضا (ع)

14 بهمن

2

برگزار شد

کارگاه آشنایی با شبکه های اجتماعی علمی

کتابخانه مرکزی

5 دی

2

برگزار شد

کارگاه خبرنویسی

کتابخانه مرکزی

5 دی

2

برگزار شد

جستجوی مقالات در پایگاه های اطلاعاتی

کتابخانه مرکزی

15 آذر

2

برگزار شد

جستجوی مقالات در پایگاه های اطلاعاتی

کتابخانه مرکزی

7 آذر

2

برگزار شد

کارگاه آشنایی با منابع نوین بالینی

کتابخانه مرکزی

8 آذر

2

برگزار شد

کارگاه آموزشی آشنایی با تکنیک های اکسل

کتابخانه مرکزی

8 آذر

2

برگزار شد

سومین نشست علمی – خبری ترجمان دانش و کاربست نتایج تحقیقات

مدیریت اطلاع رسانی

7 آذر

2

برگزار شد

آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی

کتابخانه مرکزی

28 آبان

2

برگزار شد

کارگاه آموزشی ترجمان دانش و کاربست نتایج تحقیقات

مدیریت اطلاع رسانی با همکاری بیمارستان امام رضا (ع)

22 آبان

2

برگزار شد

کارگاه آموزشی ترجمان دانش و کاربست نتایج تحقیقات

مدیریت اطلاع رسانی با همکاری دانشکده بهداشت

21 آبان

2

برگزار شد

هجدهمین کارگاه آشنایی با منابع نوین اطلاعات بالینی

مدیریت اطلاع رسانی

17 آبان

4

برگزار شد

کارگاه آموزشی ترجمان دانش و کاربست نتایج تحقیقات

مدیریت اطلاع رسانی با همکاری دانشکده پیراپزشکی

17 آبان

2

برگزار شد

شیوه بهره گیری از کتابخانه

کتابخانه مرکزی

8 ، 9 ، 10 و 14 آبان

8

برگزار شد

کارگاه آموزشی نرم افزار مدیریت منابع Mendeley

کتابخانه مرکزی

10 آبان

2

برگزار شد

کارگاه آموزشی نرم افزار مدیریت منابع EndNote

کتابخانه مرکزی

26 مهر

2

برگزار شد

مدیریت اطلاع رسانی

28 شهریور

2

برگزار شد

تهیه گزارشات آماری از سامانه کتابخانه دیجیتال

کتابخانه مرکزی

4 مرداد

2

برگزار شد

بررسی و نحوه جستجوی منابع در کتابخانه دیجیتال

کتابخانه مرکزی

24 تیر

2

برگزار شد

جستجو در پابمد (pubmed)

کتابخانه بیمارستان امام رضا (ع)

5 تیر

1

برگزار شد

ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات کتابخانه های دانشگاه

کتابخانه مرکزی

29 خرداد

4

برگزار شد

اولین همایش ترجمان دانش و کاربست نتایج تحقیقات دانشگاه

مدیریت اطلاع رسانی

7 خرداد

4

برگزار شد

کارگاه اصول و مبانی سرچ در پایگاه های اطلاعاتی

کتابخانه مرکزی

20 اردیبهشت

2

برگزار شد

 

 
کپی لینک کوتاه :